• Žene u znanosti

    Žene u znanosti

    Meni je svaka diskriminacija mrska. No isto tako znam da se za svoja prava, za svoj životni put i – najvažnije - za svoju slobodu svatko mora sam izboriti dr. sc. Nenad Raos Nenad Raos Sjećam s...

    Više