• Smijehom do zdravlja

    Smijehom do zdravlja

    Cilj je projekta senzibilizirati javnost na tipične zdravstvene probleme današnjice, uzrokovane konstantnim stresom, visokom međusobnom konkurentnošću, visokim zahtjevima prema svakom pojedincu, kao i...

    Više