• “Va škuron”

    “Va škuron”

    Va škuron Jedan večer već škuri sam se šetal po putiću I čujen kako da niš šuška va jenon kantuniću. Priden ja malo bliže, Gledan i sve mi se čini kako da se niki dviže. Ja san se prestrašil i ...

    Više