• Ubojita Christine

    Ubojita Christine

    Iznimni »plymouth« sa svojom skromnom produkcijom bio je kap u moru vozilima nakrcanih prometnica američkih gradova i sve navedeno ne bi mu dostajalo da uđe u legendu da nije gotovo dva i pol desetlje...

    Više