• Biološki nanoroboti

  Biološki nanoroboti

  Slika 1 a) Bakterija poput Escherichia coli kao nosač lijeka s magnetskim nanočesticama za navođenje i praćenje (nacrtano prema [1]) Očekuje se da će se primjenjivi mikroroboti i nanoroboti početi ko...

  Više
 • Mehanički mikro i nanoroboti

  Mehanički mikro i nanoroboti

  (Slika 2. Mikrorobot Sveučilišta Cornell; desno je paramecijum) [3] Korištenjem nanorobota i nanostrukture omogućilo bi se kontrolirano usmjeravanje događaja na staničnoj razini. Liječnici bi bili u ...

  Više
 • Centiroboti

  Centiroboti

  (Slika 6: OdoCapsula s kotačima za mjerenje dužine prijeđenog puta i zaustavljanje [4]) Najinteresantnije područje primjene centirobota jest medicina. Centiroboti za medicinu izrađeni su kao endoskop...

  Više
 • Roboti – ljudi

  Roboti – ljudi

  (Slika 4. Roboti dobivaju ljudska lica b) Ginolda Sofija [12]) Lako je izračunati, ako ne bude nekih promjena, da će robotska inteligencija za sljedećih desetak do petnaest godina biti veća od 90 % l...

  Više
 • Roboti će zamijeniti liječnike

  Roboti će zamijeniti liječnike

   „Medicinska robotika je najbrži rastući segment medicinske tehnike sa stopom rasta od 11,5 posto godišnje“, rekao je profesor Jerbić. „Pred nama je desteljeće u kojem će se dogoditi ogromne promjene ...

  Više