• Bilo kuda stupić(i) svuda

    Bilo kuda stupić(i) svuda

    Kako nismo doznali ukupan broj prometnih stupića u Zagrebu, nismo mogli napraviti ni kalkulaciju koliko je novca iz gradskog proračuna utrošeno na njihovo postavljanje. No svatko može napraviti izraču...

    Više