• Prvi radni sud počeo s radom

    Prvi radni sud počeo s radom

    U Zagrebu je u siječnju počeo raditi prvi radni sud u Hrvatskoj čiji je cilj smanjiti broj neriješenih radnih sporova. U nadležnost ovoga suda spadaju sporovi koji se tiču otkaza kolektivnih ugovora, ...

    Više