• “Dislokacija memorije”

    “Dislokacija memorije”

    Za primjer takve dislokacije i upisanih sjećanja poslužit će predavanje danas uglednog filozofa Slavoja Žižeka koje je održao 1973. godine kada je bio na odsluženju vojnog roka u JNA U sklopu proje...

    Više