• Europa na prodaju

    Europa na prodaju

    Hitno nam treba glasno zvono da se probudimo iz utonulosti u samozadovoljstvu svjetlećih trgovačkih centara. Budemo li se budili polako, stvarnost koju ćemo naći kada se probudimo će biti puno drugači...

    Više