Tag: priručnik u slučaju radiološkog događaja

Ured za upravljanje u hitnim situacijama objavio Priručnik u slučaju radiološkog događaja
NOVOSTI

Ured za upravljanje u hitnim situacijama objavio Priručnik u slučaju radiološkog događaja

18/11/2015 0

U njemu su dane smjernice za djelovanje pojedine hitne službe na terenu kao i upute za organizaciju i djelovanje na mjestu događaja, smjernice za zaštitu ... Pročitaj više