• Trebamo ekološke namirnice

    Trebamo ekološke namirnice

    One s najmanjim utjecajem na zdravlje ljudskih bića i okoliš. Predlaže se poticanje rasprave o stvarnom značenju naziva poput organska hrana, prirodna hrana, sve s bio- kao suvišno, a koje se u eri sv...

    Više