• Država spašava Borovo

    Država spašava Borovo

    Programom se predviđa da država, koja je i 100-postotni vlasnik, otpiše kamate i 30 posto glavnice duga, dok bi ostatak bio pokriven zamjenom za nekretnine Borovo ipak neće u likvidaciju, država će...

    Više