• Poštujmo naše more!

    Poštujmo naše more!

    Pecanje uz obalu u vrijeme turističke sezone te ribe i ostale morske životinje koje polako ugibaju na suncu na našim plažama i obalama mučni su prizori. Ne treba smetnuti s uma i sigurnost kupača i pl...

    Više