• Plastična enciklopedija

    Plastična enciklopedija

    Plastična enciklopedija sastoji se od dva dijela. Prvi dio je popis polimera s njihovim kraticama i punim nazivima na hrvatskom i engleskom jeziku, a pored engleskog naziva stavljene su i kratice tog ...

    Više