• Dva mentaliteta

    Dva mentaliteta

    Jedna za pouku: mi Hrvati više nismo kmetovi mađarskih i inih grofova, nego slobodni ljudi i građani. Pa se onda tako trebamo i ponašati dr. sc. Nenad Raos Nenad Raos Siđoh s vlaka na Glavnome ...

    Više