• Sretan put!

    Sretan put!

    Putokaze zamišljam kao prazne ploče, bez uputa. Putokazi se nalaze u nama, mi ih ispisujemo i biramo. Ponekad biramo uhodane putove, koje nam nameću drugi, a ponekad pratimo svoje želje... Smjer biram...

    Više