• Jubilarna Noć muzeja

    Jubilarna Noć muzeja

    Neprekidan je porast broja posjetitelja programa u Noći muzeja; u devet godina bilo je više od dva milijuna posjetitelja, a prošle godine rekordnih 360.000 na više od 200 odredišta gdje su besplatno b...

    Više