• Novinari na burzi

    Novinari na burzi

    Zbog ovih, za novinarsku profesiju zabrinjavajućih podataka, kao i činjenice da su upravo novinari među onim nezaposlenima koji najteže pronalaze novo zaposlenje, na tribini će se moći čuti stručna mi...

    Više