• Borba za imovinu Vjesnika

    Borba za imovinu Vjesnika

    U igri su moćnici: osim države koja preko Vjesnika d.d. polaže pravo na 60,96 posto kompleksa, tu je Allegheny Financial koja polaže pravo na 11,94 posto zemljišta i nekretnina da bi Paviću, pak, konk...

    Više