• Po tartufe na Sljeme

    Po tartufe na Sljeme

    Medvednica je bogata raznolikim vrstama gljiva a na njoj rastu i glasoviti tartufi. Obitavaju uglavnom na staništima hrastovih, bukovih, ali i šumama vrbe i topole, a traže ih obučeni psi – tartufari....

    Više