• Biološki nanoroboti

  Biološki nanoroboti

  Slika 1 a) Bakterija poput Escherichia coli kao nosač lijeka s magnetskim nanočesticama za navođenje i praćenje (nacrtano prema [1]) Očekuje se da će se primjenjivi mikroroboti i nanoroboti početi ko...

  Više
 • Mehanički mikro i nanoroboti

  Mehanički mikro i nanoroboti

  (Slika 2. Mikrorobot Sveučilišta Cornell; desno je paramecijum) [3] Korištenjem nanorobota i nanostrukture omogućilo bi se kontrolirano usmjeravanje događaja na staničnoj razini. Liječnici bi bili u ...

  Više