• S vlaka na bicikl

    S vlaka na bicikl

    Ostvarena suradnja Nextbike sustava javnih bicikala i HŽ Putničkog prijevoza Sustav javnih bicikala predstavlja novi oblik javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, a tvrtka Sustav javnih bicikala d.o.o...

    Više