• Demografski slom Europe

    Demografski slom Europe

    Istraživanje Europskog parlamenta ukazalo je na zabrinjavajući je trend pada prosječnog broja djece od oko 2,5 djece po ženi 1960. godine na 1,6 danas. To je daleko ispod 2,1 rođenih po ženi što je br...

    Više