• Zašto se baca hrana?

    Zašto se baca hrana?

    Ni danas u doba obilja ne smijemo se razbacivati hranom. To je grijeh. Grijeh prema onima koji je nemaju, grijeh prema okolišu, grijeh prema planetu Zemlji (koliko je energije troši za proizvodnju hra...

    Više