Tag: Marijan Maras

Energetski obnovljeni dječji vrtići Jarun i Vrapče
NOVOSTI

Energetski obnovljeni dječji vrtići Jarun i Vrapče

18/07/2016 0

Pročelnik resornog ureda, Marijan Maras, izjavio je za obilaska DV Vrapče kako je to već 13. energetski obnovljen vrtić te najavio da će ih biti ... Pročitaj više

Nastavak energetske obnove javnih ustanova
NOVOSTI

Nastavak energetske obnove javnih ustanova

08/07/2016 0

Kao što je najavljeno prošloga mjeseca tijekom obilaska energetski obnovljenih vrtića, gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, u četvrtak je obišao još četiri objekta koji su ... Pročitaj više

Energetska obnova zagrebačkih dječjih vrtića
NOVOSTI

Energetska obnova zagrebačkih dječjih vrtića

15/06/2016 0

»Osim što smo zamijenili glavni energent u većini vrtića gdje to bilo moguće, od štetnoga lož ulja na ekološki prihvatljiviji prirodni plin, ne zaboravljamo niti ... Pročitaj više

Bernardić: Čini se da samo recikliramo priču, a ne otpad
AKTUALNO

Bernardić: Čini se da samo recikliramo priču, a ne otpad

12/03/2015 2

„Do kraja 2014. godine planiralo se stvaranje šest reciklažnih dvorišta, a još nema nijednog. Odvajanje otpada i novi sustav naplate već je trebao biti aktualan ... Pročitaj više

Cijena odvoza otpada ovisit će o volumenu spremnika i broju odvoza
AKTUALNO

Cijena odvoza otpada ovisit će o volumenu spremnika i broju odvoza

03/07/2014 0

Iako se najavljivalo kako će građani morati sami kupovati posebne vrećice za otpad, prema ovom Prijedlogu od te se ideje ipak odustalo. Tako će građani ... Pročitaj više

“Spalionica je ekološki prihvatljivo rješenje za zbrinjavanje otpada”
INTERVJU

“Spalionica je ekološki prihvatljivo rješenje za zbrinjavanje otpada”

07/03/2014 1

„Prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Postrojenje za termičku obradu otpada ocijenjeno je prihvatljivim na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i ... Pročitaj više

Korak prema popunjavanju praznih poslovnih prostora
AKTUALNO

Korak prema popunjavanju praznih poslovnih prostora

13/12/2013 0

Odbor je jednoglasno usvojio i izmjenu Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, čime bi, usvoji li takav prijedlog Gradska skupština, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ... Pročitaj više