• Lutanja Istrom

    Lutanja Istrom

    Dno Limskog kanala skriva mnogobrojne komade antičkih predmeta, ali ni jedan nije pronađen nerazbijen. Tumačenje - vjerojatno su se u kanalu, za vrijeme nevera, skrivali antički brodovi koji su, u išč...

    Više