• Žena sebi treba biti prva!

    Žena sebi treba biti prva!

    "Žene su mahom nalazile brojne razloge i tvrdile kako nemaju vremena se brinuti o svome zdravlju zbog obitelji. Smatram da su to samo izgovori jer žena sebi treba biti prva" Piše: Matej Knežević F...

    Više