Tag: Kultura turizma

Sedma godina projekta “Kultura turizma”
TURIZAM

Sedma godina projekta “Kultura turizma”

05/05/2017

Projekt ima za cilj poboljšati percepciju Zagreba atraktivne destinacije te stvoriti svijest o postojanju odgovornosti u ponašanju prema gradu i turistima Imajući u vidu brojne ... Pročitaj više

Projekt „Kultura turizma“
TURIZAM

Projekt „Kultura turizma“

13/03/2014

Projektom se mlade nastoji uključiti u sudjelovanje u programima zaštite okoliša i životne sredine, podizanja kvalitete življenja, očuvanja etnološkog, povijesnog i kulturnog nasljeđa, podizanja razine ... Pročitaj više

Za kulturni i turistički Zagreb
TURIZAM

Za kulturni i turistički Zagreb

08/05/2013

Obrazovni projekt izvannastavne aktivnosti „Kultura turizma“ u srednjim školama na području grada Zagreba zajednički su 2010. pokrenuli Turistička zajednica grada Zagreba i Gradski ured za ... Pročitaj više

NOVOSTI

Kultura zagrebačkog turizma

12/02/2013

Riječ je o projektu kojim se mlade nastoji uključiti u sudjelovanje u programima zaštite okoliša I životne sredine, podizanja kvalitete življenja, očuvanja etnološkog, povijesnog i ... Pročitaj više