• Umjetnost tipkovnice

    Umjetnost tipkovnice

    (Naslovna ilustracija: Slon i Žirafa, Pajo Kanižaj »Šarabara«, Biblioteka »Vjeverica«, 1982.) Da je umjetnost često isperpletena tehnologijama, dokazuje računalna ASCII umjetnost (ASCII art) koja je...

    Više