• Kićenje majuša

    Kićenje majuša

    Tako su mladi kitili dužim trakama raznobojnog papira mlado bukovo drvo, svježe posječeno i zabodeno pored zdenca. Bio je to majuš. Novac za kupnju raznobojnog papira davali su svi koji su sa tog zden...

    Više