• Kći ili kćer?

    Kći ili kćer?

    Ako ste se pitali koji je oblik riječi iz naslova pravilan, odgovor glasi: oba. No to pak ovisi o padežu u kojem se riječ upotrebljava. Nominativ glasi kći, a kćer je akuzativ imenice kći. Dakle, is...

    Više