• Zadivljujuća jezera

    Zadivljujuća jezera

    Smatra se da su za boju ovih jezera odgovorne crvene halofilne bakterije koje vole slane sredine. Mikroorganizmi Dunaliella Salina i Halobacteria bogato naseljavaju slane kore ovih bogatih jezera i pr...

    Više