• “Tuj vu Zagorju”

    “Tuj vu Zagorju”

    Tuj se vu crikvu sa žuljami ide, Sa švicom se gruda zaleva, Molitve kak zipke škripiju. Tuj se obloki vu kmici kak sonce vide, Tuj tuga veselo popeva, A bregi vu sercu kak oltari bleščiju. Hiž...

    Više