• Izbori 2016. u Zagrebu

    Izbori 2016. u Zagrebu

    IZBORI 2016. - Naputak o načinu promidžbe N A P U T A K o načinu promidžbe i predstavljanja političkih stranaka, koalicijskih lista i neovisnih kandidata na otvorenim prostorima na području Grada...

    Više