Tag: hladno vrijeme

Preporučene mjere zaštite zdravlja z starijih osoba zbog hladnoće
NOVOSTI

Preporučene mjere zaštite zdravlja z starijih osoba zbog hladnoće

14/12/2018 0

Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" izradio ... Pročitaj više