Tag: hercegovina

“SeDogodilo ukazanye Majke Buoxje”
BLOG

“SeDogodilo ukazanye Majke Buoxje”

03/09/2015 0

Dipl. ing. stroj. Boris Živković bavi se već niz godina Jurandvorskim Zaÿkom (Liburnijski govor primorja). Smatra se da je to najstariji živući hrvatski jezik i ... Pročitaj više