• Tuđmanov grob

    Tuđmanov grob

    Dan mrtvih bila je prilika da obiđem i njega. Naprijed piše, naravno, ime pokojnika, no ako zađeš iza groba (gdje nitko ne zalazi) vidjet ćeš ispisano malim slovima: »Sve za Hrvatsku, a našu jedinu i ...

    Više