• 3. Festival Miroslava Krleže

    3. Festival Miroslava Krleže

    Festival će se otvoriti predstavom U logoru (2. čin) u režiji Georgija Para, a nastavlja se prošlogodišnjim reprizama predstava Agramerski prolaznici i Evropa danas te premijerom Krležine ratne adrese...

    Više