Tag: EU direktive

Zbrinjavanje otpada: Tipična hrvatska priča temeljena na obećanjima
AKTUALNO

Zbrinjavanje otpada: Tipična hrvatska priča temeljena na obećanjima

30/10/2015 1

Za loše odabrane tehnologije u centrima za obradu komunalnog otpada kaže se da su „nigdje viđene”, primjerice na Marišćini i Kaštjunu. Uređaji za pročišćavanje otpadnih ... Pročitaj više

Moderno postupanje s otpadom čini nedjeljivu cjelinu s gospodarstvom
AKTUALNO

Moderno postupanje s otpadom čini nedjeljivu cjelinu s gospodarstvom

02/07/2014 0

(Zašto je kod nas drugačije?) Stvaraju se obaveze odvojenog prikupljanja pojedinih otpadnih materijala, a da nisu stvoreni uvjeti za njihovo preuzimanje. Već sada mnoga komunalna ... Pročitaj više