• Najjači stav za odabir zdrav

    Najjači stav za odabir zdrav

    Kroz projekt se vršila dramska edukacija za vršnjake edukatore, tako da je 30-ero djece i mladih vršnjaka edukatora osposobljeno za kreiranje dramskih scena na temu samozaštitnog ponašanja u rizičnim ...

    Više