• Saperlot!

    Saperlot!

    (Edo Peročević, legendarni kondukter iz Vlaka u snijegu / Izvor: Youtube, snimka zaslona) »Saprlot, ovak il’ onak, ostaje saprlot. Sakom posluži za kaj mu treba«. Ovih dana na Drugom programu Hrvats...

    Više