• Jezikova juha

    Jezikova juha

    U doba opće besparice štedi se na svemu, pa tako i na profesionalnosti. Tako od proklamiranog društva znanja postajemo sve više društvo neznanja. Diletantizam se uvlači u sve pore društva, od školstva...

    Više