• Ledeno & prekarno

    Ledeno & prekarno

    Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Filozofija medija (2014.): BUDUĆNOST MEDIJA Granica između novinarstva i "nenovinarstva" sasvim je propusna, a sadržaj medija time roba na tržištu k...

    Više