• Novo otkrivanje Zagreba

    Novo otkrivanje Zagreba

    U sklopu projekta održati će se i Global Village - događaj na kojem će praktikanti promovirati svoje običaje, hranu, ples i suvenire svima onima koji žele pobliže upoznati drugu kulturu Studentska or...

    Više