• Povratak na servis

    Povratak na servis

    DeLorean DMC-12 (Foto: DeLorean Motor Company) John Zachary DeLorean želio je proizvodima svoje tvornice sa sjedištem u Irskoj udaljiti kupce od konfekcijskih »sportaša« 1980-ih i na neki im način p...

    Više