• Zagrebačke e-razglednice

    Zagrebačke e-razglednice

    Na novim mrežnim stranicama Grada Zagreba otvorena je rubrika „Zagreb u fotografiji“. Posebna je zanimljivost da se fotografije s motivima našega grada mogu učitati i poslati kao e-razglednice. Autor ...

    Više