• Dani kvarta Prečko

    Dani kvarta Prečko

    Prije Prečkog, na redu je Dan Vijeća mjesnog odbora Antun Mihanović. Ispred VMO građani će imati priliku gledati kazališnu predstavu, sudjelovati u radionicama i igraonicama te uživati u malom ZOO-u, ...

    Više