Tag: dance macabre

Kuga ne bira …
ZANIMLJIVOSTI

Kuga ne bira …

27/06/2014 0

Kako je uzročnik otkriven tek krajem 19. st., a do tada se bolest "dijagnosticirala" prepoznavanjem simptoma i upisivala u stare dokumente pod raznim nazivima, teško ... Pročitaj više