• Splavnica bez cvijeća

    Splavnica bez cvijeća

    Prodavači sa Splavnice su ogorčeni jer je Trg Petrice Krempuha sezonsko mjesto za prodaju cvijeća i površinom dva puta manji od Splavnice. Placarine su visoke, a lokacija je manje atraktivna i pristup...

    Više