• Roboti – ljudi

    Roboti – ljudi

    (Slika 4. Roboti dobivaju ljudska lica b) Ginolda Sofija [12]) Lako je izračunati, ako ne bude nekih promjena, da će robotska inteligencija za sljedećih desetak do petnaest godina biti veća od 90 % l...

    Više